Search

داستان ما

استودیو طرح و گرافیک بهفام در سال 1391 آغاز به کرد.از آنجاکه بنیانگذار این استودیو پیش تر نیز از سال 1380 در صنعت چاپ کشور تجارب و آموخته های گوناگون داشت، در زمان کوتاهی موفق به جذب پروژه ها و مشتریانی گردید که همکاری با هریک از آنها در کارنامه ی این استودیو مایه ی افتخار است. امید و هدف ما در استودیو بهفام، بر این است که با همه ی توان در راستای به روز آوری و بهینه سازی و پیشرفت دیزاین بکوشیم و صنعتگران و کارآفرینان کشور را در هرچه بهتر و زیباتر دیده شدن محصولات و خدمات شان یاری کنیم .